Euronews Albania është stacion televiziv në gjuhën shqipe. Ky televizion jep lajme në gjuhën shqipe nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut nën logon e mirënjohur të Euronews. Transmetimi i emisioneve i nisi më 21 nëntor 2019.